Одним із фокусів Конгресу «Перехід 1989» є зв’язок культури з баченням та моделюванням майбутнього. Про це — тематичний блок «Наміри». Куратор блоку Зеновій Мазурик (Zenoviy Mazuryk) зазначає:

«Культура, як і демократія, — це не статична структура з матеріального і духовного надбання, а неперервний процес. Це критичне переосмислення досвіду поколінь, перенесення спільних цінностей у буття кожної людини, надання смислу діяльності у різних сферах. Культура впливає на ставлення до світу, вчить користуватися свободою, формуючи відповідальних громадян.

Сучасні кризові явища в політиці, економіці й демократії загалом починаються з нехтування культурних процесів, невміння використовувати культуру як ресурс сталого розвитку суспільства, об’єднувати громади і різних людей навколо спільних цінностей. Україна, її різні регіони, міста володіють потужними культурними ресурсами. Завданням є зрозуміти, як використати ці ресурси для модернізації. Має змінитися й розуміння культури — з галузевого на загальне, адже вона присутня скрізь: у політиці, економіці, освіті, науці.

За часи незалежності України багато намірів було успішно реалізовано. Але вони точкові, поодинокі й не стали системними та незворотними. Які політичні, законодавчі й економічні інструменти потрібні для залучення культури як ресурсу розвитку, і як забезпечити їхнє ефективне використання — це питання порядку денного».

Організатори конгресу