Конгрес
Культури у Львові
задуманий як сталий майданчик для
аналізу й обговорення актуальних питань сфери.
Це дискусійна платформа для фахового критичного огляду культурного процесу в Україні.


Подія націлена на підтримку, розвиток та мережування середовищ культури через охоплення різних регіонів, міст та містечок України; важливим є й досвід інших країн. Програма Конгресу базується на міждисциплінарному й міжсекторальному підході: передбачається залучення представників різних фахових галузей (культурологи, культурні менеджери, куратори, медійники, митці, літератори, соціологи, працівники культурних інституцій тощо), різних секторів у сфері культури (громадський сектор, заклади культури, освітні установи, органи влади, бізнесові структури, митці).


Щоразу — подія відбувається раз на два роки — Конгрес матиме нову тему, відповідну до запитів галузей культури й актуальних суспільних процесів. Це можливість порушити важливі для культурного середовища питання — у локальному і глобальному контекстах, у філософсько-теоретичній та практичній площинах. Конгрес Культури має дві сталі складові — дискусійну та мистецьку, завдяки яким розкривається й осмислюється обрана тема.